Alliteraties

Hier plaats ik alliteraties die ik bedenk. Een alliteratie is de herhaling van een beginletter of -klank.